Ariosofi

A collection of 4 posts

Så segrar ljuset igen

Så segrar ljuset igen

Den 21 december klockan 16.59.16 infaller vintersolståndet. Tidsdetaljen är bara kuriosa. För mig är dagen som sådan värd att uppmärksamma ur ett såväl mytiskt som mystiskt perspektiv och jag vet att

Ariosofisk läselista

Ariosofisk läselista

Flera personer har närmat sig mig med frågan; "om jag vill studera ariosofi, vad ska jag läsa då?". Jag förstår att frågan ställs, för det är inte helt enkelt att reda ut det.

Vår ras pantheon

Vår ras pantheon

Farao Akhenaton gjorde helt rätt när han införde monoteismen. Det är nämligen en korrekt återspegling av den urariska gudssynen. Gothari är vår ras gud. Han är vår fader och vi är hans söner

Vad är ariosofi?

Vad är ariosofi?

Ariosofi – arisk visdom – är samlingsnamnet på den vetenskapliga disciplin som utforskar den ariska rasens kultur, psykologi, politiska liv och andlighet (alltså filosofi med den ariska rasen som centrum). Grundtanken inom ariosofin är att