Arv

A collection of 2 posts

Vår ras pantheon

Vår ras pantheon

Farao Akhenaton gjorde helt rätt när han införde monoteismen. Det är nämligen en korrekt återspegling av den urariska gudssynen. Gothari är vår ras gud. Han är vår fader och vi är hans söner

Vilka avtryck gör du?

Vilka avtryck gör du?

Jag förvånas över hur få det ändå är som verkar ha ambitionen att göra ett avtryck här på jorden under sin levnad. Är det bristande ambition? Eller har letargin satt sig så djupt