Esoterisk

A collection of 2 posts

Vår ras pantheon

Vår ras pantheon

Farao Akhenaton gjorde helt rätt när han införde monoteismen. Det är nämligen en korrekt återspegling av den urariska gudssynen. Gothari är vår ras gud. Han är vår fader och vi är hans söner

Hur det måste gå tyrannerna

Hur det måste gå tyrannerna

"Sic semper tyrannis" utropade John Wilkes Booth när han sköt president Abraham Lincoln. Enligt myten. En annan myt säger att Marcus Junius Brutus sa det samtidigt som han högg Julius Caesar. Orden betyder