Massinvandring

A collection of 1 post

Lösningen på ”migrantkrisen”

Lösningen på ”migrantkrisen”

Redan 2014 - 2015 när den stora ”flykting”-krisen började rulla upp sig och en veritabel människotsunami slog mot Europas gränser så visste jag vad som behövdes göras. Att lösa problemet hade inte